Forsiden

Høringssvar fra Dagrun Heimvik

Dato: 23.09.2019

Eg seier nei til vindkraftutbygging i Kvinnherad! Dette fordi området blir mykje nytta til rekreasjon og gode naturopplevingar! Vern av dyre- og fugleliv er og eit viktig moment for meg!

Med helsing Dagrun Heimvik