Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 244539

Dato: 30.09.2019

Med hvilken rett fratar dere oss som trives i norsk natur livsglede? Uberørt natur gir ro, avkobling, opplevelser, overskudd, mestringsevne osv. For meg og mange med meg representerer vindindustri det stikk motsatte. Norsk friluftsliv er langt mer enn en spasertur i Frognerparken eller en trikketur opp til Fløyen.

Så med hvilken rett fratar dere kommende generasjoner muligheten til å oppleve kongeørna som svever over fjelltoppene, orrhanene som spiller på myra en regntung aprilmorgen, tiuren som raper i urskogen eller fuglefjellet som yrer av hekkende fugl. Dere som beslutter i Storting har neppe opplevd dette. Om dere hadde gjort det ville dere kjempet mot dette overgrepet som er i ferd med å skje i norsk natur. Så med hvilken rett?

Med hvilken rett?? Har dere kanskje begrunnet retten deres i Grunnlovens paragraf 112? Har dere forespurt kommende generasjoner i høringsrunden?

De konsekvensrapportene som konsulentfirmaer skriver «uhildet», er så farget av at det er en utbygger som har betalt for rapporten, at jeg blir kvalm. De er rene bestillingsverk. Rapportene blir stående som «sannhetsbautaer» i senere politiske prosesser. Dette har jeg selv sett og erfart. Jeg har også sett og erfart at folk som er lommekjent i områder ikke blir intervjuet fordi konsulenten da må underslå fakta i konsekvensrapportene. Jeg har overhodet ingen tillit til NVE og konsekvensutredningene deres. Slik prosessen er i dag stilles det STORE spørsmål rundt hele TROVERDIGHETEN til konsesjonstildelingene som NVE gir. Det er på høy tid at det ryddes ordentlig opp i dette systemet. «Bukken og havresekken» er vel et betegnende begrep for konsulentfirmaer som skriver konsekvensutredninger pt.


Gjør dere dette for å redde klimaet? Tror dere virkelig på at vindkraft fra Norge skal fase ut fossil energi? Ja da burde vi jommen tatt konsekvensene av dette og stengt ned oljeutvinningen vår. Ødelegge norsk natur, norske økosystemer for å redde klimaet? Hvor surrealistisk har dette systemet blitt? Den norske regjeringen er ikke det spøtt bedre enn den brasilianske som svir av regnskog for å gjøre plass til soyaplantasjer! Dere er verre! Fordi dere burde vite bedre!

Dere selger landet stykkevis og delt. Det har regjeringen tillatt over lang tid og nå tråkker dere noe veldig hellig for mange nordmenn. Friluftslivet, allemannsretten, naturmangfoldet. Dere lar utenlandske firmaer ødelegge vår felles arv og privatiserer naturen samtidig som dere fratar oss nordmenn noe veldig verdifullt. Så hvem tjenere dere og hvorfor har dere de posisjonene dere har?

Vi er selvforsynt med kraft i Norge. Alle kan lese rapportene på International Energy Agencys sider, selv en som ikke er politiker. Hvorfor skal vi da produsere mer kraft og legge beslag på enda mer urørt natur? Det er stikk i strid med rapporten fra FNs naturpanel som kom 8.mai i år hvor overskriften er: «Menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter». Rapporten konkluderer med at den største trusselen mot eksistensen på kloden ikke er klimakrisen, men endret arealbruk, f.eks bygging av vindkraftverk i urørt natur.

Jeg kan ikke se andre motiver enn å maksimere lommeboka til noen få på bekostning av natur og livskvalitet til alle andre. Den jevne husholdning skal subsidiere kraftkabler og grønne sertifikater som igjen legger til rette for ødelagt natur og ødelagt livsglede. Hvorfor skal vi akseptere dette?

Jeg kunne også tilføyd argumenter om økte kostnader for norske bedrifter med konsekvenser for norske arbeidsplasser. Vi eksporterer ikke bare energi men vi importerer også et europeisk prisnivå tilbake. Dette prisnivået fratar norsk industri det fortrinn det har hatt i hele etterkrigstiden og som har bidratt til den velferden vi har i Norge i dag.

Vi har ikke behov for vindkraft i norsk natur og vi har heller ikke behov for politikere som ikke jobber for folket. Dagens politikere gjør meg flau og skamfull.

Agder har jommen gitt NOK av sin elvenatur gjennom massive kraftutbygginger og reguleringer. Nå er det nok! Nei til vindkraft i AGDER og ellers i Norge!