Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 146271

Dato: 07.05.2019

Det er en feil at Norge ikke selv kan bestemme eksportprisen på strøm. Dette bør rettes. Om ikke blir det et avgjørende premiss for all vindkraft i Norge. Som vil måtte bety betydelig innstramming ved-rørende vindkraft i Norge. Med fri eksportpris, det motsatte.

Et avvik er for vindkraft til varig norsk-eiet og -drevet kraftkrevende industri. Til dette kan vi tillate utbygget vindkraft.

Kabelstrekk i spesielt "hellig" natur bør vi være ytterst forsiktige med. Følelser rundt uberørt natur har høy verdi. Og må ikke bagatelliseres.

Vannmagasin og ferskvannsreserver må tilhøre Norge og norske interesser. Ingen lefling med utlandet her.

Problemene med Acer kan vise seg så store og uheldige, at vi må forlate EØS. EU trenger Norge mer enn Norge trenger EU.

Det var vår familie som var de første til å selge strøm til abonnenter i Norden. Med en installasjon på vår families vannfall.

Undertegnede bidro til at Statkraft og Statoil fikk 50 % av Doggerbank i Berlin i 2007. Og har oversendt video av Hywind til min venn president Donald Trump.

Forsøker å få tidsskrifter og annen literatur om fornybar energi inn på folkebibliotekene i Norge.

Det har vært tungt. Ballen ligger hos kulturdep. og klimadep.

Inngir disse ord uten å ha sett rapporten. Kommer kanskje en uttalelse senere.