Forsiden

Høringssvar fra Odd Arnold Hauge

Dato: 22.09.2019

Ynskjer ikkje utbygging av vindkraft på land i Kvinnherad!

Kvinnherad er storprodusent av fornybar vasskraft og har måtta ofra mykje natur ved utbygging av denne vasskrafta. Utbygging av vindkraft vil ha sterk negativ effekt på naturen i områder som er mykje brukt til naturopplevingar og rekreasjon. Feks. vil vindmøller i Husnesområdet bli svært synleg også frå Husnes sentrum og det meste av bustadområda i denne delen av kommunen.