Høringssvar fra Øyvind Sandvik

Dato: 01.10.2019

Hei

Jeg vil med dette be om at Aure Kommune i sin helhet blir tatt ut av den nasjonale rammen for vindkraft i Norge. Vi er bosatt nær et konsesjonssøkt vindkraftverk i Aure Kommune og ønsker ikke at dette skal ødelegge livskvaliteten her vi har bosatt oss.

Det er en katastrofe for kystnorge at vi bygger ned de mest verdifulle områdene vi har i nasjonen. Aure Kommune har ikke gjort sin verdisetting av naturen og friluftsliv, og en innlemmelse i rammeplanen vil få store negative konsekvenser for natur og friluftsliv i kommunen. Kommunen er en av midt-norges største hyttekommuner og det er ikke forenlig med vindkraftutbyging side om side med denne satsningen på deltidsbeboere.

Med Vennlig Hilsen

Øyvind Sandvik m/fam