Forsiden

Høringssvar fra Anita

Dato: 02.10.2019

Nei til flere vindmølleindustriområder! Hvorfor? Dette er irreversibel rasering av natur, artsmangfold, kulturminner, og til skade for helsa til folk og dyr. Selve utbyggingen gir stort klimaavtrykk. Store tunge dieseldrevne maskiner i enormtstore områder. Oljelekkasjer i naturen er stor risiko (ja de forbruker olje disse greiene). Drapsmaskin: Vindmøller dreper millioner av insekter. Vi har allerede et altfor rask insektdød, som vi trenger sårt for pollinering og opprettholdelse av økosystemer og balanse i natur og jordbruk. Fugler: På Smøla er allerede 100 havørner drept, og et estort antall ryper, hubro og mange andre fulger. Flere er rødlista arter. Mange utpekte områder for vindindustri er midt i trekkfugl områder. Skal dere utrydde fugler og insekter? OBS - dette gjelder også til havs! Iskasting om vinteren kan slenge store isblokker langt avgårde og potensielt drepe både folk og dyr. Lydforurensing: Det er påvist ved forskning at lydfrekvensene gir store helsemessige plager og skader på folk og dyr. Lysforurensing: blinkende lys hele døgnet forvirrer og forstyrrer dyr og folk, søvnproblemer og andre helseplager. Fortyrrer andre elektroniske signaler, flytrafikk er særlig viktig. Vi vet at rein skyr vindmøller og vil ikke kalve. Likevel planlegges denne industien i reinområder. Samiske i nord, Trøndelag og NordHedemark. Der påvirkes også villreinen i deres trekkområder. Siden Elvestuen er så redd for at 2 seterhus forstyrrer villreinen, er det ingen god ide og bygge vindindusti i Nord Hedemark. Kulturminner og krigsminnemerker: På Finnskogen har allrede Våler tillatt industri i områder som raserer kulturminner i områder til nasjonal minorotetsgruppe Skogfinnene. Skogsstiene på Finnskogene er kandidat til UNESCO, både for vern av minoritetskultur/område, og krigsminnesmerke, stiene ble brukt som flyktningeruter til Sverige under krigen. Ordfører i Våler mente at del av stisystemet bare kunne "flyttes"???? Hvilken kunnskaps- og historieløshet. Da er det forsent, det er ødelagt og borte. Andre steder i landet raseres områder med tetthet av krigsminnesmerker og viktige arkeologiske områder. Meies ned av maskiner og ødelegges for alltid. Microplast: områder rundt blir regnet ned av microplast som skaller av vindmøller. Og om 20 år når de er utrangert? Hvor skal avfallet gjøres av? Ingen har plan for avfallet, eller hvordan gjenvinne eller håndtere store berg av utrangerte vindmøller. Skal de ligge i haug og forurense natur med plast, olje, miljøgifter??? Jeg ser ingenting GRØNT med vindmølleindustrien. Bittelitt mindre CO2 kan ikke veie opp for enorme tap av artsmangfold og rasering av store områder med natur og helseskadelig forurensing lyd/lys osv. Nå rekker jeg ikke skrive mer. NEI NEI NEI til vindmøller. Om ikke dette er nok, gis nesten all inntekt til utenlandske aktører som har lurt litt for mange av dere med falske løfter og mangel på kunnskap.