Forsiden

Høringssvar fra Ingar Arild Stamnes-Mala

Dato: 02.05.2019

Nei til vindkraft fordi:

- den er naturødeleggende ( ref siste FN-rapport om dette)

- estetisk ødeleggende langt ut over området de står på

- den er støyende

- drepende for vernede og andre fuglearter, dyr og insekter

- den er lite effektiv

- fullstendig unødvendig for norsk energi

- knapt registrerbar virkning på klima. Fullt utbygget spares 5 mill Tonn Co2. Ikke en gang halvparten av hva olje og gass stod for i 2017.

- Tyskland alene hadde i 2017 et energibehov for 530 TWh, Norges vindmøller produserte 2,9 TWh. Om det produseres 5 TWh, så er det politisk naivt å tro at det har noen som helst betydning totalt i EU's energibehov

- å selge ut norske naturområder til europeiske investorer eller kraftselskap for bygging av vindmøller, slik det bl.a. er gjort på Frøya, ved Osensjøen og i Gjesdal, er jo helt meningsløst.

Stopp galskapen!