Forsiden

Høringssvar fra Tone Maria Økseter

Dato: 29.09.2019

Kommunene må selv bestemme om de skal ha vindkraft. Bygg heller mer vannkraft eller Oppgrader eksisterende. Vindkraft ødelegger landjord og skaper støy som vi ikke kan være bekjent av. Kan ikke ødelegge små samfunn. Da får man heller lage energi på en annen måte.