Forsiden

Høringssvar fra Sissel G. Vikeså

Dato: 01.10.2019

Høringssvar fra Sissel G. Vikeså

Stopp videre utbygging av vindkraftverk.

Her i Bjerkreim kommune har vi allerede vindkraftverk, og vi ser hvilke ødeleggelser det medfører. Vi har nok nå.

Er sterkt imot den rasering av norsk natur som vindkraften vil medføre på Faure og ellers i landet, og det uten at dette bidrar til reduserte klimautslipp. Dette er ikke energi på lag med naturen da mange myrer blir drenert.

Naturen må ikke brukes til kortsiktig kraftproduksjon som kun vil vare i noen få år, og med enorme ødeleggelser som aldri vil la seg reparere. Det er vondt å se hvordan fuglene og insektene våre blir drept og store områder blir gjort utilgjengelige for dyreliv og turgåere. Hvem tør gå tur i vindkraftområder vinterstid med fare for iskast.

Det som er igjen av inngrepsfri natur, raseres av en voldsom utbygging av vindkraft. Det er nå på tide å stoppe alle vindkraftverk.