Forsiden

Høringssvar fra Marianne Myrset

Dato: 12.09.2019

Eg protesterer mot vindturbiner på land på vegne av meg sjølv, naturvesener og etterkommarar. Det bør ikkje vere lov å øydelegge for framtidig nytelse av skog fjell og naturopplevelser. Det er ikkje tatt med i regnestykket den verdi dette har både i valuta og helse for alle! Derfor må dette stoppast no!

Med naturlig helsing

Marianne Myrset, Brattvåg