Høringssvar fra Dag Hagen

Dato: 26.04.2019

Hei!

Vi mener vindkraft er en katastrofe for norsk natur. Nå vindkraft i tillegg hverken er lønnsomt eller produserer strøm som monner i klimasammenheng mener vi at utbygging av vindkraft må stoppe umiddelbart.

Mvh familien Lund Hagen, Oslo