Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 365327

Dato: 01.10.2019

Stans raseringen sv norsk natur. Dette er kun for profittens del. Å kalle dette for miljøvennlig kraft blir helt feil i denne sammenhengen. Er spesielt mot det foreslåtte prosjektet i Tysvær. Vurder å fornye noen av de eksisterende kraftverkene våre, og fjern ACER avtalen!!!