Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 260417

Dato: 23.06.2019

Eg, Roar Kyvik, meiner vindkraft utbygging på land må ta slutt med umiddelbar virkning. Ødelegge store nasjonale natur områder for all framtid, samt store ringvirkninger på fugle og dyreliv. TA OG FÅ HODET OPP AV SANDEN OG LA FORNUFTEN SEIRE!