Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133155

Dato: 06.05.2019

Jeg er imot vindmøller på land av følgende grunner: belastning på sårbar natur, belastning på dyre- og fugleliv, dokumentert fugledød, frekvensnivå er skadelig for mennesker og dyr, uheldig kombinasjon av norske og utenlandske aktører (økonomi og profitt), skadevirkninger på turismen, fornybar energi vil aldri erstatte dagens kraftkilder, vindmøllenes korte levetid, produksjon og installasjon av vindmøller er enormt energikrevende, resirkulering av vindmøller er vanskelig pga materialvalg og sammensetning, fare for forurensning av grunnvann og innsjøer pga innhold av mye olje som kan lekke ut, estetiske er de helt malplassert!