Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 384741

Dato: 01.10.2019

Det er en hån mot Norges befolkning og natur det som skjer med etablering av "vindmølleparker". Stopp før det er for sent og uopprettelige skader er gjort.