Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 303480

Dato: 10.07.2019

Kjære Regjering. De må ta ansvar for naturen. Naturen er gitt til oss for passa på ikkje bryta ned og søla den til. Vindkraft er ikkje noko glansbilde. Og når det ikkje er noko glansbilde men heller eit reint mareritt for menneske og natur bør vi styra langt vekk ifrå det . Det me bør gjera er å rusta opp vannkraftverka me har . Vi har heller ikkje brukt for vindkraft ,me får meir enn nok energi fra vannkrafta me allereie har. Å hogga hol i fjella våre for litt vind ,er tullete skulle gjerne brukt kraftord men da vert da usaklig. Håpar de tar te vet og legg denne saka død. Nei til innhogg til vindturbin i Norsk natur og Kvinnherad . Blekkulf : bruk hode vi har bare en klode!!