Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 452318

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft på lang.