Forsiden

Høringssvar fra Trym Edvardsen

Dato: 04.05.2019

Jeg lurer på hvilke kriterier som ligger til grunn for NVE’s valg av områder, samt hvilke hensyn som tas rundt vurderingene som blir gjort? Det er en rasering av norske rekreasjonsområder dette som skjer nå. Det er en fjellvettregel som sier; vend i tide, det er ingen skam å snu. Følg denne!!!!!!