Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 400459

Dato: 01.10.2019

Det er mange nok lange høringssvar, så jeg skal fatte meg i korthet; Med hvilken rett legger dere til rette for ødeleggelse av naturen i fjell og på øyer, på kyst og på vidder?! Sprenge fjell, bryte opp myrer og hugge i stykker fugler?! Spre forurensing i fjellheimen?! Alt for en såkalt "grønn" energi. Det er uakseptabelt at naturen vår ofres for strøm vi ikke trenger. Gi heller økonomiske insentiver for å oppgradere eksisterende vannkraftverk.