Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 198823

Dato: 29.09.2019

Vindanlegg ble tre ganger større enn oppgitt

Egersund vindkraftanlegg berører tre ganger så store arealer som angitt på forhånd, ifølge Rogaland fylkeskommune. Utbyggeren og NVE mener det kan forklares.