Forsiden

Høringssvar fra Erik Austenå

Dato: 01.10.2019

Dette er av en slik alvorlig karakter med konsekvenser som ikke er reverserbare. Derfor burde det evalueres om vidre utbygging, samt fjerning av eksisterende anlegg burde kvalifisere til en folkeavstemning.

Alle sider må belyses. Før det blir tatt en avgjørelse.

Råvarer til Instalasjon, turbinblader og mekanikk. Hvordan produseres dette og med hvilke konsekvenser.

Hvordan avfallshåndteres utrangerte anlegg?

Skader på natur og fauna ved bygging og instalasjon, spesielt med henblikk på tilbringeveier i sårbar natur.

Drift og vedlikehold. Skadelige oljeutslipp fra generatoren. Giftig avisningvæske fra turbinbladene om vinteren.

Støy.

Konsekvenser for dyr, fugler og insekter.

Estetisk støy.

Hvem tjener penger på dette? Spekulanter og strømmeklere?

Subsidiering og hvilken grad. Belysning av hele det økonomiske rundt vindturbinene.

Oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Det økonomiske rundt dette.

Debatt om vi Nordmenn skal subsidiere, levere strøm til Europa.

Mvh. Erik Austenå