Forsiden

Høringssvar fra Marit Petersen

Dato: 29.09.2019

Jeg er imot vindkraft på land fordi det gir irreversible skader på norsk natur.

De enorme ødeleggelsene må stanses!