Forsiden

Høringssvar fra Svein-Erik Winsjansen

Dato: 12.09.2019

Dette er voldtekt av norsk natur! Stopp all utbygging! Helt unødvendig og langt ifra bærekraftig. En redder ikke miljøet med å rasere naturen. Det er utrolig at høyt utdannet folk ikke ser den ufattelige verdien det er å ha uberørt natur! Vind-industri er blitt en i naturen! Dette må stoppes! Dersom det er mangel på strøm som er årsaken bør en heller fokusere på oppgradering av gamle vannverk og ikke minst intensivere ENØK-tiltak.