Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 512026

Dato: 04.10.2019

Vi i Norge har alltid hatt et spesielt forhold til naturen. Det er en del av folkesjela å oppleve natur og frisk luft. Heldigvis har vi noe som også heter allemannsretten. Utlendinger søker til Norge for å oppleve villmark og urørt natur. La oss få beholde det. Jeg tenker også på kommende generasjoner. Kunne ha skrive side opp og ned med argumenter mot vindkraft utbygging, men nøyer meg med dette. Det gjør noe med meg.