Høringssvar fra Ove Larsen

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft, både til lands og til vanns. ,microplast,støy,øydelegging av natur,drap på trua fuglearter,Smøla vindpark tar livet av ca 100 havørn i året i tillegg til andre fugler. Hadde eg drept 100havørn hadde eg fått lang fengselsstraff!!!!!!