Forsiden

Høringssvar fra Olav Flottorp

Dato: 01.10.2019

I starten var jeg fascinert av vindmøller og de mulighetene de kunne gi innen fornybar energi, men så begynte de virkelige tallene rundt vindkraftens ødeleggelser å komme fram. Jeg er nå sterkt imot denne vindkraften. De 23 Twh-ene som det er planlagt at disse anleggene skal produsere er en promilledel av den kraften som trengs for å gjøre Europa karbonnøytralt. Kombinert med det arealet som kreves av urørt og pristin natur er for høyt i forhold til produksjonen av Twh. Som sikkert mange av høringsuttalelsene vil fortelle: Å ofre naturen for å redde naturen er fullstendig ulogisk. Og ja, dyr og fugl er også natur..

Når også kommunale og spesielt private uttalelser (og det er enorme mengder private uttalelser, bl.a. 200 000 medlemmer av motstandsgrupper mot vindkraft på Facebook alene) ikke blir tatt på alvor i hverken media eller storting/regjering, så mister jeg, og sikkert flere andre, tillitt til det norske demokratiet.

Hva er det demokrati er basert på? Jo nettopp tillitt til systemet.

Hva skjer når tillitten forsvinner? Tror at det sier seg selv.

Jeg bor selv i et av de planlagte områdene og ønsker ikke å ha disse enorme turbinene i hverken min eller noen andres bakgård. Dette gjelder også utbygging av havvind, men det er ikke tema for denne høringen, så jeg går ikke lenger enn å nevne det.

Håper at høringene blir demokratisk vurdert og tatt seriøst, uansett hvem de kommer fra.

Olav