Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 304426

Dato: 01.10.2019

Stopp utbyggingen av landbasert vindkraft. Sats på oppgradering av eksisterende turbiner og vannkraft anlegg.

Kraftlinjene er heller ikke forberedt for så stor belastning og samtidighetsfaktor som elektrifisering av samfunnet krever.

Se helheten, stopp hastevedtak som aldri kan reverseres og ødelegger vår dyreste skatt, Norge og naturen er verdenskjent.

Jan Haglund