Høringssvar fra Thorbjørn Erlandsen

Dato: 22.09.2019

Alt kommer for dagen NEI til vindindustri.