Forsiden

Høringssvar fra Vegard Henanger

Dato: 01.10.2019

Kva er poenget med ei så miljøfiendtleg energiform som vindkraft, som i tillegg krever at tusenvis av kvadratkilometer av vår felles natur blir omgjort til reine industriområder? Eg minner om at me alt har vasskraft, og den kan byggjast ut i langt større grad enn kva som er tilfellet i dag utan noko i nærheta av miljøskadane og miljøendringane som vindkraft fører med seg. Som ein bonus fører ikkje vasskraft med seg verken lydforureining eller visuell forureining heller.

Vegard Henanger

Bygdamann i Byn