Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 510942

Dato: 03.10.2019

Nei, vi har nok vindkraftparker. Dette er fryktelige, irreversible inngrep i naturen, som ødelegger tilværelsen for beboere, dyr og fugler. Å gjemme seg bak "det grønne skiftet" er ikke holdbart.