Forsiden

Høringssvar fra Vibeke Ek

Dato: 01.10.2019

Jeg er imot landbaserte vindmøller. De støyer, dreper fugl/ørn og forurenser vår vakre norske natur visuelt.