Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 378646

Dato: 01.10.2019

Mener på lang sikt at urørt natur vil gagne landet mer enn kortsiktig energi behov . NEI til vindmøller på land. La oss heller finne andre energi kilder, eller oppmuntre til mindre energi forbruk.