Høringssvar fra Arvid Ø. Løkenberg

Dato: 01.05.2019

Vindkraftturbiner i Norge er helt meningsløst. Vi har ikke mer urørt natur igjen i Norge enn vi behøver. Vi har derimot masse elektrisk kraft. Med litt energiøkonomisering, litt modernisering av noen vannkraftverk, og ikke minst en kraftig redusering av dette meningsløse el-bil hysteriet som brer om seg - ja så har vi tilstrekkelig med el-kraft i generasjoner fremover.