Forsiden

Høringssvar fra Bente Hanssen

Dato: 22.09.2019

Stopp rasering av Norsk natur og dyreliv. Utbygging av vindkraft til lands forårsaker større negative konsekvenser på lokalmiljø, fugle-og dyreliv, samt natur enn evt positiv effekt i form av lavere CO2 utslipp.