Forsiden

Høringssvar fra Laila

Dato: 02.10.2019

Vindmølleparker er sterkt forurensende både mtp støy og naturødeleggelser. Vindmølleparkene dreper dessuten fuglelivet (havørn).