Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 618399

Dato: 10.09.2019

Vindkraft på land er ødeleggende for norsk natur og artsmangfold.

Forholdet mellom produserte GW og beslaglagt areal i form av anlegsveier gjør at vindkraft på land gir veldig dårlig miljøgevinst.

CO2 lagrende myr og uerstattelig natur blir ofret for en elproduksjon som kunne blitt gjort på andre måter.

De fjellene vi sprenger i dag vil aldri komme tilbake.

Det ødelegger landet vårt for våre etterkommere for all fremtid.

Start med å oppgradere alle vannkraftverk slik at de kan produsere optimalt.

Deretter kan alle offentlige bygg gjøres strømproduserende med solceller.

Hvor mange kvadratkilometer finnes det med sørvendte vegger og tak på offentlige bygg?

Stortingsbygningen har potensiale til å produsere 15100 KWh pr år

Oslo Rådhus har potensiale til å produsere 15500 KWh på år

Trondheim Rådhus har potensiale til å produsere 14200 KWh pr år

Bergen Rådhus har potensiale til å produsere 11300 KWh pr år

Oslo Sentralstasjon har potensiale til å produsere 17500 KWh pr år

Slottet har potensiale til å produsere 17300 KWh pr år

Postgirobygget har potensiale til å produsere 15200 KWh

Disse 7 bygningene har altså potensiale til å produsere 247000 KWh pr år uten at det trengs å beslaglegge en kvadratmeter av uberørt norsk natur.

Disse tallene er hentet fra otovo.no, og er beregninger som gjøres for bolighus. Med proffe instalasjoner er det helt sikkert mulig å få plassert mange flere solcellepaneler på hvert bygg.

Taket på Telenor Arena kunne sikkert hatt plass til flere hundre solcellepaneler.

Still som krav at alle nye boligblokker som bygges i Norge skal ha solceller på tak og eller vegg

Bare kostnaden ved å bygge en km med anleggsvei gjennom norsk natur kunne finansiert mange tusen solcellepaneler.