Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 194110

Dato: 29.09.2019

Vi ynskjer ikkje at det skal byggjast vindturbinar i Kvinnherad kommune!

Vi vil bevare naturen og ynskjer at generasjonane som kjem etter oss også skal få oppleve og gå tur i urørt terreng i Kvinnheradfjella - ikkje i ein vindturbinpark.

Vi ser med gru på korleis det kan verta i framtida og håpar og forventer at myndighetene høyrer på oss lokalt!