Høringssvar fra Inghild Nodland

Dato: 01.10.2019

Jeg er imot vindkraft utbyggingen fordi konsekvensene og ødeleggelsen er uopprettelige og setter spor for alltid. Norsk natur med alt den inneholder, ikke minst uskyldige dyr, fugler og insekter ødelegges, folks livskvalitet ødelegges.

Jeg gremmes og lurer på når Det norske folk skal høres og tas på alvor??