Forsiden

Høringssvar fra Bente Utheim

Dato: 01.10.2019

Jeg er motstander av vindparkutbyggingene som foregår. Det ødelegger mye natur og skader både fugler, insekter og folk.

det er skremmende å se hvordan utbyggerne brøyter seg frem gjennom uberørt natur.

Det er ikke klimavennlig å ødelegge naturen.