Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101827

Dato: 23.09.2019

Jeg er mot all vindkraft som ødelegger naturen og som ødelegger for fugler og ville dyr.

Det blir alt for store naturinngrep, disse kan aldri repareres.