Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 295449

Dato: 30.09.2019

Synes det er uheldig at vindkraftutbygging skal gå på bekostning av vår identitet gjennom veldig mange generasjoner . Vi blir utestengt fra våre friluftsområder og innhøstingsområder. Våre rekreasjonsområder gjennom alle tider. Vi blir drevet fra våre hjem , og det gjør oss syke. Vær så snill åog stopp flere utbygginger.