Forsiden

Høringssvar fra Ragnar Reutz-Håkenstad

Dato: 30.09.2019

Høringssvar på nasjonal ramme for vindkraft på land.

2011 flyttet jeg til østsiden av Osensjøen i Trysil kommune. Juli 2012 ble jeg kjent med Austri Vinds (Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi 50/50) planer om å bygge Raskiftet Vindkraftverk langs store deler av åsryggen på vestsiden av sjøen nord på Finnskogen. Planområdet deles mellom Trysil og Åmot kommuner. På det tidspunktet visste jeg ingenting om moderne vindkraftverk og hva det innebar å kanskje bli nabo (ca. 3 km i luftlinje over til åsryggen/planområdet) til R.V. og ble som innflytter nysgjerrig på hvorfor planene var gått så stille under radaren og hva det egentlig innebar. Det var friluftsliv, natur, fred og ro som gjorde at valget falt på Osensjøen og etter hvert som jeg ble kjent med vindkraftplanene ble jeg mildt sagt både skeptisk og urolig. Vinteren 2012/13 fikk jeg for første gang tid til å benytte det fine og populære ski-løypenettet i planområdet som Elverum Turforening har anlagt og kameraet ble med. Skiløypa starter på Flishøgda ved Trysilvegen/Rv25 og går nordover opp på Halvorsberget over Sætersæterhøgda og videre nordover i planområdet mot Ulvsjøfjellet og Raskiftet (808 moh). Disse fine utsiktstoppene ble fra vinteren 2018/19 okkupert av 31 stk.180 meter høye vindturbiner og skiløypa ble fortrengt lenger vest og ned i terrenget. Ved selvsyn ble jeg klar over hvor stort planområdet (26,7 kvadrat kilometer) og randsonene rundt er og som tilsammen utgjør et veldig stort sammenhengende naturområde med få tekniske inngrep hvor dyr og fugler stort sett har fått være i fred. Sommeren kom og nye turer ventet i et område som er rikt både på dyr og fugl-liv av alle slag. Å gå alene over myrer og opp på topper med fritt utsyn og vite at her tusler både bjørn og ulv er en opplevelse som færre og færre er forunt å oppleve når disse få lommene som er igjen av "urørt" natur blir beslaglagt av gigantiske vindkraftverk. Er glad jeg hadde kameraet med på turene og dokumenterte planområdet for høsten 2016, umiddelbart etter at investorkontrakt var skrevet under med Stadtwerke München, startet bygging av Innlandets første: Raskiftet Vindkraftverk. Austri Raskiftet DA: SWM 60% Eidsiva Vannkraft AS 20% Gudbrandsdal Energi Fornybar AS 20%. Det var blant annet derfor jeg ble aktiv vindkraftmotstander og er glad for at motstanden mot fremmedelementene i naturen er kraftig voksende over hele landet! Nok er nok - hvis "ramma" ikke blir skrotet, krever jeg at "ramma" blir behandlet i Stortinget og at all vindkraftutbygging umiddelbart stanses. Vi har i alt for mange år levd over evne og må nå legge om kursen, stramme livreima og kutte forbruk av strøm og mye annet som vi tar som en selvfølge. Avslutter med å sitere Peter Skeel Hjorth fra boken Besat af vind: «Intet lades i fred. Hverken nationalparker, kulturperler eller verdensarv, udpeget af Unesco. For der går et spøgelse gennem Europa -- vindkraftismens spøgelse. Det viser sig i alle lande, og færdes frit i magtens korridorer. Det sidder med ved forhandlingsbordet, når vindkraft er på den politiske dagsorden. Det er et spøgelse, som er til stede over alt, hvor der er penge at tjene på vindens energi. Problemet er ikke vindkraft i sig selv. Problemet er industriel vindkraft i stor skala og måden, hvormed den gennemtvinges i en politisk og kommerciel symbiose, der bedst kan betegnes som vindkraftisme. Det er en ny --isme, bygget på propagandistisk markedsføring og lobbyisme, ikke på vitenskab. Med massiv propaganda over for offentligheden og en politisk lobbyvirksomhed, der i omfang og kraft er uden historisk sidestykke, har vindkraftismen selv skabt den tidevandsbølge af begejstring for vindmøller, der ruller hen over Europa -- og resten af verden for den sags skyld. Til skade for stadig flere mennesker, der tvinges til at leve med generne.» Mvh Ragnar Reutz-Håkenstad, Elverum. (Google: "La Raskiftet Leve". "Nei til vindkraft på Kjølberget. Bevar Finnskogen og Finnskogleden".) Vedlegg: 2 bilder fra toppen av Raskiftet 2013 og 2018. Ps. Austri Kjølberget DA startet på forsommer bygging av Kjølberget Vindkraftverk i et gammelskogområde som skulle vært vernet for mange år siden. Det er en skandale og skulle aldri vært tillatt nord på Finnskogen!

Vedlegg