Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 634426

Dato: 11.09.2019

Klima og naturmangfold er to sider av samme sak. En redder ikke klimaet ved å ødelegge natur med arealkrevende vindkraft.

Slik den nasjonale rammen ser ut nå representerer den et stort overgrep mot urørt natur, biologisk mangfold, urbefolkning og lokalbefolkning. Og de faktiske CO2-utslippene kan godt vise seg å være større enn om vindkraftverkene ikke ble bygget.

I tillegg: Akkurat nå raseres urørt natur utenfor denne nasjonale rammen. Store områder blir ødelagt for all framtid! Folk som blir berørt blir ikke hørt. Naturen er tillagt alt for liten verdi. Det er en forvaltningsmessig skandale det som nå skjer mange steder i landet vårt! Stopp dette pågående arbeidet der konsesjon er gitt på sviktende grunnlag og norske lover ikke blir fulgt.