Forsiden

Høringssvar fra Knut Vaglid

Dato: 29.09.2019

Vindkraftutbygging i vannkraftlandet Norge er et økonomisk, miljømessig,klimamessig, helsemessig og økonomisk blindspor.

Som borger i et demokratisk land, krever jeg at majoriteten i befolkningen blir hørt i denne saken.

All utbygging av landbasert vindkraft må stoppes umiddelbart. Urealiserte konsesjoner må trekkes tilbake.

Vi er ikke villige til å ofre Norges natur for noe som kun er symbolpolitikk.

Norge kan bidra med ren og fornybar vannkraft. Endre skatte og avskrivningsreglene som i dag favoriserer vindkraft. Da vil vannkraftanleggene kunne oppgraderes.