Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181101

Dato: 09.05.2019

Synd om ein skal øydelegge naturen for å berge den.