Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Myrvold

Dato: 02.05.2019

I det store bildet vil vindkraft i Norge ikke ha særlig stor betydning, og effekten i forhold til klimaet blir løpende «spist opp» av verdens befolkningsøkning. Hovedgrunnen til at noen ønsker vindkraft i Norge er i praksis rene økonomiske hensyn, og det politikerne må spørre seg selv om er i hvilken grad de skal la kortsiktige økonomiske hensyn få ødelegge norsk natur for flere generasjoner.