Høringssvar fra Linda Kristin Øye

Dato: 01.10.2019

Synest bere det er heilt forferdeleg at nokon med overlegg øydelegg natur, fauna, dyreliv, allemannsretten, omgjeng grunnlova, med kaldt ovrlegg. Naturskjøne områder blir for alltid øydelagde, hundrevis av havørner drepne, med tanke på iskast kan andre også bli drepne. Ein kan ikkje nytte område til friluft/rekreasjon, på grunn av støy/iskast. Om dei brenn/brotna ned kan hundrevis av liter ulje renne ut i grunnen, osv., det glade vanvit, for at nokre få skal tene på det, det er ikkje monge åra dei varer heller, kva då? Vil dei verkeleg, for einkvar pris, øydeleggje naturen for framtidige generasjonar...