Høringssvar fra Klima- og miljødepartementet

Dato: 04.01.2019

Svartype: Uten merknad

Klima- og miljødepartementet har ingen kommentarer til høringen om "Ny budsjett- og regnskapsforskrift" for kommuner og fylkeskommuner.