Høringssvar fra Statens kartverk

Dato: 02.04.2019

Statens kartverk har ingen merknader.