Høringssvar fra Klepp, Gjesdal, Time og Hå kommuner

Dato: 04.03.2019

Vedlagt følger høringssvar fra kommunene Klepp, Time, Gjesdal og Hå.

Vedlegg